Znajdujesz się tutaj
Strona główna > Medycyna > Jak zostać protetykiem słuchu?

Jak zostać protetykiem słuchu?

lekarz

Protetyk słuchu posiada wiedzę medyczną na temat funkcjonowania słuchu, nie jest jednak lekarzem. Nie może zalecać farmakoterapii czy przeprowadzać zabiegów. Dobiera natomiast aparaty słuchowe, których celem jest poprawa i rehabilitacja słuchu.

W pracy protetyka słuchu ważne jest nie tylko wykształcenie, ale przede wszystkim doświadczenie oraz kompetencje zawodowe i osobiste. Jest to praca, która polega na niesieniu pomocy ludziom zmagającym się z niedosłuchem. Zawód ten wymaga dużo osobistego zaangażowania, ale jest jednocześnie bardzo satysfakcjonujący.

Kurs protetyka słuchu

Zawód protetyka słuchu można zdobyć, uczęszczając na dwuletni policealny kurs zawodowy, który kończy się Państwowym Egzaminem Potwierdzającym Kwalifikacje Zawodowe i uzyskaniem tytułu mistrza. Rekrutacja na ten kierunek obejmuje m.in. egzamin sprawdzający słuch muzyczny kandydata. Kwalifikacje zawodowe można również zdobyć, kończąc kurs organizowany przez Instytut Patologii i Fizjologii Słuchu, który obejmuje co najmniej 108 godzin dydaktycznych. Jego absolwenci po zdaniu egzaminów uzyskują tytuł mistrza protetyki słuchu.

Protetyka słuchu – studia wyższe

Protetyka słuchu to jedna ze specjalizacji na takich kierunkach kształcenia, jak akustyka, audiofonologia, zdrowie publiczne. Zawód protetyka słuchu można zdobyć na wielu polskich uczelniach wyższych. Tok studiów obejmuje zajęcia z akustyki, audiometrii wymowy, otoplastyki, ochrony słuchu oraz przeprowadzania badań metodami obiektywnymi i subiektywnymi, a także kształcenie umiejętności miękkich – bardzo przydatnych w pracy z pacjentami. Na większości uczelni, aby dostać się na tę specjalizację, trzeba zdać egzamin potwierdzający dobry słuch muzyczny kandydata. Oprócz studiów licencjackich i magisterskich, organizowane są również studia podyplomowe z tej dziedziny.

Protetyk słuchu – praca

Absolwenci protetyki słuchu mogą znaleźć zatrudnienie w poradniach audiologicznych, świadczących usługi z zakresu diagnozowania i rehabilitowania niedosłuchu. Wykonują badanie słuchu metodami obiektywnymi i subiektywnymi, używając profesjonalnego sprzętu medycznego. Diagnozują problemy ze słuchem i – w zależności od ich przyczyny – dobierają aparat słuchowy lub kierują pacjenta do lekarza laryngologa. W zdecydowanej większości przypadków (90%) leczenie niedosłuchu opiera się na doborze odpowiedniego aparatu słuchowego, którego zadaniem jest nie tylko poprawienie słyszenia, ale także rehabilitacja słuchu naturalnego, czyli zapobieganie pogłębianiu się niedosłuchu. W zakres obowiązków zalicza się także programowanie nowoczesnych, cyfrowych aparatów słuchowych. Samodzielnym protetykiem słuchu można zostać, mając dwuletnie doświadczenie w pracy w zawodzie.

(więcej w artykule: https://www.swiatsluchu24.pl/protetyk-sluchu/)

Protetyka słuchu to dziedzina bardzo prężnie się rozwijająca. W związku z tym zawód ten wymaga ciągłego aktualizowania swojej wiedzy. Należy także pamiętać, że jest to praca z ludźmi – głównie osobami starszymi i małymi dziećmi, do których trzeba mieć odpowiednie podejście. Z pewnością jest to jednak zawód przynoszący satysfakcję osobistą i finansową.

Dodaj komentarz

Anti-spam: complete the task


Top

Jak zostać protetykiem słuchu?

Czas na przeczytanie: 2 min
0
Inline
Inline