Znajdujesz się tutaj
Strona główna > Medycyna > Sprzęt rehabilitacyjny z NFZ lub PFRON

Sprzęt rehabilitacyjny z NFZ lub PFRON

lekarz

Wypadki, choroby i  kontuzje zazwyczaj zdarzają się niespodziewanie i często wymagają zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub sprzęt rehabilitacyjny, co wymaga często dużych nakładów finansowych. Warto jednak pamiętać, że każdej ubezpieczonej osobie przysługuje możliwość refundacji środków.

Instytucje zajmujące się refundacją sprzętu ortopedycznego

W ramach NFZ można otrzymać refundację bezpłatnie lub za dopłatą. W przypadku dopłaty można zwrócić się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o pomoc ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W NFZ można ubiegać się o dofinansowanie jedynie przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych. W PFRON-ie natomiast również sprzętu rehabilitacyjnego.

Prawne aspekty refundacji z NFZ

  • Zasady zaopatrywania w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139, Poz. 1139).
  • zasady dotyczące dofinansowania sprzętu rehabilitacyjnego znajdują się w Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2011 nr 127 poz. 721 ze zm.),
  • oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1190 z późn. zm.).

Jak uzyskać refundację z NFZ?

Aby uzyskać dofinansowania z NFZ potrzebne jest skierowanie od lekarza specjalisty. To od niego otrzymujemy tzw. „zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny będący przedmiotem ortopedycznym lub środkiem pomocniczym”.  Z otrzymanym zleceniem należy udać się do sklepu optycznego, medycznego lub apteki. Informacji o ich wykazach oraz przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i leczniczych środkach technicznych oraz limitach cen należy szukać w Wojewódzkich Oddziałach NFZ lub na ich stronach internetowych www.nfz.gov.pl.

Dofinansowanie ze środków PFRON

Kupno sprzętów rehabilitacyjnych wiąże się z wysokimi kosztami. W związku z tym istnieje możliwość zwrócenia się do właściwego dla miejsca zamieszkania PCPR-u lub MOPS-u, refundujących sprzęty z pieniędzy PFRON-u.
Wnioski można składać przez cały rok, a druki do pobrania dostępne są w PCPR w wersji papierowej lub elektronicznej ze strony internetowej PCPR.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

Aby starać się o dofinansowanie zakupu sprzętu ortopedycznego lub środków pomocniczych, należy złożyć w PCPR następujące dokumenty:

  • kserokopię zlecenia lekarskiego na sprzęt, o który wnioskodawca ubiega się, potwierdzoną przez NFZ,
  • kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • zaświadczenie o wysokości dochodów,
  • wniosek o dofinansowanie na zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych,
  • fakturę zakupu lub inny dokument poświadczający zakup.

Artykuł został opracowany przy współpracy ze sklepem medyczno-ortopedycznym Visamed, który prowadzi również wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego.

Dodaj komentarz

Anti-spam: complete the task


Top

Sprzęt rehabilitacyjny z NFZ lub PFRON

Czas na przeczytanie: 2 min
0
Inline
Inline