Znajdujesz się tutaj
Strona główna > Medycyna > Lekarz Rodzinny w Polsce – co to w ogóle oznacza?

Lekarz Rodzinny w Polsce – co to w ogóle oznacza?

medycyna

Lekarz rodzinny to inaczej specjalista do spraw medycyny rodzinnej. Jeden z najważniejszych elementów podstawowej opieki zdrowotnej w Polsce. Jest to lekarz pierwszego kontaktu, do którego udaje się ze złym samopoczuciem, czy też z widocznymi  objawami sugerującymi stanu zdrowia lub groźne choroby.

Lekarz rodzinny-charakterystyka

Jest to zawód cieszący się powszechnym uznaniem wśród społeczeństwa. Jest to spowodowane ogromną odpowiedzialnością, jaka spoczywa na jego barkach. Lekarz rodzinny zajmuje się podstawową diagnozą i oceną stanu zdrowia pacjenta oraz kierowaniem go do lekarza specjalisty, który pomoże i doradzi w wyborze optymalnych leków dostosowanych do stanu zdrowia pacjenta. Dodatkowym zadaniem lekarza POZ jest obserwowanie zmian zachodzących w organizmie pacjenta po zastosowaniu leczenia. To zawód bardzo odpowiedzialny.

Jakie są obowiązki lekarza rodzinnego w Polsce?

Do obowiązków lekarza Podstawowej Opieki zdrowotnej należy kierowanie pacjenta na badania specjalistyczne, do innego lekarza specjalisty, na rehabilitację, czy do szpitala. Każdy pacjent powinien mieć świadomość, jakie obowiązki ma jego lekarz. Należą do nich:

Kierowanie pacjenta do szpitala lub innego lekarza specjalisty

Każdy lekarz podejmujący decyzję o skierowaniu pacjenta do szpitala lub innego lekarza specjalisty powinien dołączyć do dokumentacji medycznej wyniki podstawowych badań, aby dalsza diagnoza była jak najefektywniejsza. Powinny być one zgodne z rozpoznanym wcześniej schorzeniem oraz posiadaną wiedzą medyczną lekarza, aby potwierdzić wstępne rozpoznanie choroby.

Wypisywanie recept

Lekarz rodzinny wystawia recepty na leki zalecone w poradni specjalistycznej, w której uzyskuje się informacje o dawkowaniu oraz dalszych wizytach kontrolnych, jakie przewiduje lekarz specjalista.

Kierowanie pacjenta na badania laboratoryjne

Kierując swojego pacjenta na wykonanie badań zdrowotnych, każdy lekarz zobowiązany jest wskazać konkretną placówkę, w której będą one wykonywane. W przypadku wskazań zdrowotnych materiał do badań może zostać pobrany w domu chorego. W takim przypadku zlecenie wystawia lekarz POZ, który dodatkowo we własnym zakresie zobowiązany jest do pokrycia kosztów pojemników na materiał do badania oraz pojemników przeznaczonych do transportu. Materiał pobiera zazwyczaj pielęgniarka, do której zadeklarowano danego pacjenta.

Kierowanie na badania specjalistyczne

Do takich badań należy endoskopowe badanie przewodu pokarmowego jak gastroskopia, czy kolonoskopia.

Kierowanie na zabiegi w specjalistycznym gabinecie zabiegowym, bądź w domu pacjenta

W gabinetach zabiegowych odbywają się zabiegi pozostające w kompetencjach lekarza. Konieczny jest jego udział oraz towarzyszące mu porady lekarskie. W szczególnych przypadkach takie zabiegi mogą być wykonywane w domu pacjenta. Jeżeli zabiegi wykonywać ma pielęgniarka, lekarz powinien wydać skierowanie do pielęgniarki zadeklarowanej pacjentowi.

Kierowanie na rehabilitację

Kiedy pacjent doznał poważnej kontuzji lub wypadku, zazwyczaj najlepszym rozwiązaniem jest powierzenie problemu doświadczonego rehabilitantowi, który pomoże odzyskać utraconą sprawność fizyczną. Zabiegi te mogą być wykonywane w poradni specjalistycznej lub w domu pacjenta. Wyjątkiem jest kierowanie pacjenta na badania leczące wady postawy i leczenie dysfunkcji ruchowych związanych z nimi. W takich przypadkach pacjent powinien otrzymać skierowanie do poradni ortopedycznej. Każde skierowanie traci ważność po 30 dniach, dlatego ważne jest, aby ściśle trzymać się terminu i umówić wizytę jak najszybciej.

Kierowanie na leczenie uzdrowiskowe

W takim przypadku brany jest stan zdrowia oraz ewentualne przeciwwskazania do wyjazdu. Do skierowania dołączone są aktualne wyniki badań wykonanych na własny koszt. Cała dokumentacja przesyłana jest do oddziału NFZ.

Badania dla dzieci i dorosłych

Do badań dla dorosłych należy między innymi OB, badania moczu i krwi, RTG klatki piersiowe, EKG. Dzieciom najczęściej wykonuje się badania takie jak morfologia, badanie kału na obecność pasożytów.

Artykuł powstał przy współpracy specjalistów z przychodni MedialCenter

Dodaj komentarz

Top

Lekarz Rodzinny w Polsce – co to w ogóle oznacza?

Czas na przeczytanie: 2 min
0
Inline
Inline