Znajdujesz się tutaj
Strona główna > Choroby > Guzki głosowe

Guzki głosowe

śpiew

Guzki głosowe to choroba zawodowa, która dotyka najczęściej nauczycieli i osoby zawodowo zajmujące się śpiewem. Warto zatem dowiedzieć się jakie są przyczyny, objawy i metody leczenia tego schorzenia.

Wyróżnia się dwa rodzaje guzków głosowych: guzki miękkie i guzki twarde. W początkowym stadium rozwoju schorzenia możliwe jest całkowite ich wyleczenie poprzez zastosowanie ćwiczeń z zakresu prawidłowej emisji głosu i odpoczynku głosowego. Lekarze z Centrum Medycznego PROMED informują, że jeżeli na tym etapie nie zostanie wdrożone leczenie i rehabilitacja mogą przekształcić się one w guzki twarde, a wówczas konieczne będzie zastosowanie bardziej zaawansowanych metod leczenia – również chirurgicznych.

Czym są guzki głosowe?

Guzki śpiewacze rozwijają się na strunach głosowych pomiędzy przednią a środkową częścią fałd głosowych. Zmiany te kształtem przypominają stożek. Zbudowane są ze złogów nabłonka wielowarstwowego płaskiego. W niektórych przypadkach w obrębie zmian mogą pojawić się nacieki z komórek zapalnych.

Przyczyny powstawania guzków głosowych

Do powstawania guzków głosowych najczęściej przyczyniają się:

– nieprawidłowa emisja głosu: mówienie zbyt wysoko, mówienie zbyt głośno, mówienie wysiłkowe

– mówienie w nieodpowiednim środowisku (w miejscach o dużym natężeniu hałasu oraz w pomieszczeniach, gdzie jest suche powietrze)

– brak higieny głosowej: zbyt małe nawodnienie fałdów głosowych lub brak odpoczynku głosowego

– niewydolność narządu głosowego

– ostre i przewlekłe zapalenie krtani

– hipotonia mięśniowa

– zmiany hormonalne

Guzki głosowe są schorzeniem wpisanym na listę chorób zawodowych. Najczęściej pojawiają się u nauczycieli lub u osób, które zawodowo zajmują się śpiewaniem. W grupie ryzyka znajdują się w śpiewacy operowi, szczególnie sopranistki i tenorzy. Należy wspomnieć, że guzki śpiewacze to przypadłość, która dotyczy głównie kobiet, ze względu na to, że częstotliwość ich głosu jest znacznie wyższa niż w przypadku mężczyzn.

Objawy guzków głosowych

Guzki głosowe najczęściej objawiają się w postaci chrypki i drżenia głosu. Nasilają się one na skutek nieprawidłowej emisji głosu – przede wszystkim długotrwałego i nazbyt głośnego mówienia lub śpiewania. U niektórych pacjentów może także wystąpić dwugłos lub bezgłos. Guzki głosowe mogą objawiać się także problemami z utrzymaniem wysokości tonu głosu, a nawet trudnościami w oddychaniu.

Leczenie

Metoda leczenia jest zależna od stadium zaawansowania choroby.

Guzki miękkie można całkowicie wyleczyć bez konieczności stosowania zabiegu chirurgicznego. W takim stadium zwykle wystarcza zastosowanie terapii głosu oraz odpoczynku głosowego. Niekiedy konieczne jest również leczenie współistniejących schorzeń, np.: refluksu żołądkowo-przełykowego lub chorób o podłożu alergicznym.

W przypadku guzków twardych, czyli trwałych zmian, które dają przewlekłe objawy zachodzi konieczność zastosowania zabiegu chirurgicznego (mikrolaryngologia). Warto jednak pamiętać, że tę metodę leczenia stosuje się wyłącznie w przypadku, gdy leczenie nieinwazyjne nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Po zabiegu mikrolarygnologii konieczne jest zastosowanie odpoczynku głosowego. Pacjent musi zachowywać milczenie, a także poddać się rehabilitacji foniatrycznej, czyli ćwiczeniom z zakresu prawidłowej emisji głosu.

Zaleceniami wspólnymi dla pacjentów na wszystkich stadiach zaawansowania schorzenia jest zrezygnowanie z palenia papierosów i picia alkoholu. Osoby dotknięte tą chorobą powinny także dbać o odpowiednie nawilżenie powietrza w miejscach, w których przebywają. W celu uzyskania lepszych efektów leczenia można rozważyć zastosowanie zabiegu jonoforezy wapniowo-jodowej lub masażu wibracyjnego krtani.

Dodaj komentarz

Top

Guzki głosowe

Czas na przeczytanie: 2 min
0
Inline
Inline